Andrew Ferguson

Penn State Altoona junior Andrew Ferguson 

Image: Penn State